Kütüphane Öğrenci Memnuniyet Anketi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Öğrenci Memnuniyet Anketi

 1. Cinsiyetiniz
  • Erkek
  • Kadın
 1. Lütfen aşağıdaki ifadelerden sizin için uygun olanı işaretleyiniz
 • Bingöl Üniversitesi Ön Lisans Öğrencisiyim
 • Bingöl Üniversitesi Lisans Öğrencisiyim
 • Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisiyim
 • Bingöl Üniversitesi Doktora Öğrencisiyim
 1. Kütüphaneyi ne sıklıkla kullanıyorsunuz
 • İlk kez kullanıyorum
 • Her gün
 • Haftada bir ya da birkaç kez
 • Ayda bir ya da birkaç kez
 • Sınav dönemleri dışında yılda bir ya da birkaç kez
 • Sadece sınav dönemlerinde
 • Hiç kullanmıyorum
 1. Kütüphaneyi hangi amaçla kullanıyorsunuz (Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz)
 • Dinlenmek / Zaman geçirmek için
 • Kitap okumak için
 • Ders çalışmak için
 • Araştırma yapmak için
 • Ödev yapmak için
 • Kitap ödünç almak için
 • İnternet için
 • Bilgisayar kullanmak için
 • Fotokopi için
 • Referans kaynakları kullanmak için
 • Arkadaşlarla buluşmak için
 1. Kütüphanede en çok kullandığınız kaynakları belirtiniz (Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz)
 • Basılı kitap
 • Basılı dergi
 • Basılı tez
 • Referans kaynaklar (Ansiklopedi, sözlük, atlas, bibliyografya, vs.)
 • Elektronik kaynaklar (Veri tabanları, e-kitap, e-dergi, vs.)
 • Kitap dışı materyaller (CD)

 

 

 

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tamamen Katılmıyorum

Kütüphanede çalışan personel sayısı yeterlidir

 

 

 

 

 

Personel mesleki bilgi, beceri ve tecrübeye sahiptir

 

 

 

 

 

Personelin yaklaşımı ilgili ve yönlendiricidir

 

 

 

 

 

Personel iletişime özen göstermektedir

 

 

 

 

 

Personel kütüphane kurallarının uygulanması konusunda duyarlıdır

 

 

 

 

 

Bilgi ve belge ihtiyaçlarım için ilgili personele erişimde sıkıntı yaşamıyorum

 

 

 

 

 

Kütüphane personeli kullanıcılara eşit davranmaktadır

 

 

 

 

 

Diğer

 

 1. Kütüphane personeli ile ilgili memnuniyetinizi derecelendiriniz.

 

           

 

 

 

 

 1. Kütüphanede bulunan basılı kaynaklar ve veri tabanları (elektronik kaynaklar) ile ilgili memnuniyetinizi derecelendiriniz.

 

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tamamen Katılmıyorum

Kütüphanede bulunan basılı kaynakların sayısı yeterlidir.

 

 

 

 

 

Kütüphanede bulunan basılı kaynaklar günceldir.

 

 

 

 

 

Kütüphanede bulunan basılı tezlere erişmekte hiçbir sorun yaşamıyorum

 

 

 

 

 

Kütüphanede bulunan veri tabanlarını kullanabiliyorum ve erişmekte hiçbir problem yaşamıyorum.

 

 

 

 

 

Kütüphanede bulunan veri tabanları kullanım kılavuzlarından memnunum.

 

 

 

 

 

Veri tabanlarına uzaktan bağlanmak için Proxy ayarlarını yapmayı biliyorum.

 

 

 

 

 

Kütüphanede bulunan veri tabanlarını kullanırken dil problemi yaşamıyorum.

 

 

 

 

 

Kütüphanenin abonesi olduğu veri tabanlarından haberdarım.

 

 

 

 

 

Kütüphane yeni bir veri tabanı satın aldığında, bu veri tabanı ile ilgili asılan afişleri görebiliyorum ve yeni alınan veri tabanından haberdar oluyorum.

 

 

 

 

 

Açık Erişimde (Elektronik Arşiv) yer alan tezlere rahatlıkla ulaşabiliyorum.

 

 

 

 

 

Diğer.

 

 

 

 

 

 1. Kütüphane ödünç verme hizmetlerinden memnuniyetinizi derecelendiriniz.

 

 

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tamamen Katılmıyorum

Kütüphanede ödünç verme/iade işlemleri hızla gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 

 

Ödünç verme süreleri yeterlidir.

 

 

 

 

 

Ödünç alabildiğim kaynak sayısı yeterlidir.

 

 

 

 

 

Ödünç alabildiğim kitapların süresini kütüphane web sayfası üzerinden uzatabileceğimi biliyorum.

 

 

 

 

 

Kütüphanede aradığım kitapları raflarda rahatlıkla bulabiliyorum.

 

 

 

 

 

Kütüphanede raflarda bulamadığım kaynaklarla ilgili danışma personeli yeterince yardımcı olmaktadır.

 

 

 

 

 

Diğer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kütüphanede bilgisayar, fotokopi, internet ve web sayfası hizmetlerinden memnuniyetinizi derecelendiriniz.

 

 

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tamamen Katılmıyorum

Kütüphanede bulunan bilgisayar sayısı yeterlidir.

 

 

 

 

 

Kütüphanedeki internet erişimi kesintisiz ve yeterlidir.

 

 

 

 

 

Kütüphanedeki fotokopi hizmetinden memnunum.

 

 

 

 

 

Kütüphanedeki fotokopi fiyatları uygundur.

 

 

 

 

 

Kütüphane web sayfası sade ve kullanışlıdır.

 

 

 

 

 

Kütüphane web sayfasında istediğim bilgilere rahatlıkla erişebiliyorum.

 

 

 

 

 

Kütüphane web sayfasında yer alan bilgiler günceldir.

 

 

 

 

 

Diğer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kütüphane binasını fiziksel ortam ve temizlik hizmetlerinden memnuniyetinizi derecelendiriniz.

 

 

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tamamen Katılmıyorum

Kütüphanedeki ders çalışma alanları yeterlidir.

 

 

 

 

 

Kütüphanedeki ders çalışma alanları sessiz ve ders çalışmaya uygundur.

 

 

 

 

 

Kütüphanedeki ders çalışma masa ve sandalyeleri ders çalışmaya uygun ve kullanışlıdır.

 

 

 

 

 

Kütüphanedeki dinlenme alanı yeterlidir.

 

 

 

 

 

Kütüphanenin temizliğinden genel olarak memnunum.

 

 

 

 

 

Kütüphanedeki lavaboların temizliğinden memnunum.

 

 

 

 

 

Engelli kullanıcıların kütüphaneye erişim ve ulaşımı kolaydır.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Anketimize ilave etmek istediğiniz soru ve görüşleriniz varsa lütfen belirtiniz.