Öğrenci Memnuniyet Anketi

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Memnuniyet Anketi

 

Bingöl Üniversitesi’nin Değerli Öğrencisi, öğrencilerimizin kurumsal memnuniyet durumunun saptanması amacıyla hazırlanmış olan bu ankete özellikle katılmanızı rica etmekteyiz. Anketlerden elde edilen bilgiler üniversitemiz kalite geliştirme süreçlerinde kullanılmak üzere değerlendirilecektir. Bu sebeple ankete vereceğiniz samimi ve doğru yanıtlar araştırma bulgularının gereceğe uygunluk derecesini yükseltecektir.

 

* Gerekli

 1. Cinsiyetiniz * (Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.)

(   ) Erkek

(   ) Kadın

 

 1. Yaşınız * (Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.)

(   ) 25'ten küçük

(   ) 25-34 arası

(   )35 ve yukarısı

 

 1. Fakülteniz/Yüksek Okulunuz/ Enstitünüz * (Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.)

(   ) Diş Hekimliği Fakültesi

(   ) Fen Edebiyat Fakültesi

(   ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

(   ) İlahiyat Fakültesi

(   ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

(   ) Sağlık Bilimleri Fakültesi

(   ) Veteriner Fakültesi

(   ) Ziraat Fakültesi

(   ) Fen Bilimleri Enstitüsü

(   ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü

(   ) Sosyal Bilimleri Enstitüsü

(   ) Yaşayan Diller Enstitüsü

(   ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

(   ) Yabancı Diller Yüksekokulu

(   ) Genç Meslek Yüksekokulu

(   ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(   ) Solhan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

(   ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

(   ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 1. Bölümünüz * (Yazı ile yazınız)

………………………………………………………………………..

 

 1. Kaçıncı sınıfta okumaktasınız? * (Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.)

(   ) Hazırlık

(   ) 1. Sınıf

(   ) 2. Sınıf

(   ) 3. Sınıf

(   ) 4. Sınıf

(   ) 5. Sınıf

 

 1. Bingöl Üniversitesi ile ilgili duyuruları/haberleri en çok nereden, hangi sıklıkla takip edersiniz? (1 ile 5 arasında değerlendiriniz. 1--> Hiç 5--> Her zaman) * (Her satırda yalnızca bir şıkkı işaretleyin.)

 

1

2

3

4

5

Kurum Web Sayfası

 

 

 

 

 

Öğrenci Bilgi Sistemi

 

 

 

 

 

Sosyal Medya

 

 

 

 

 

Yazılı ve Görsel Medya

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. YÖNETİM* (Her satırda yalnızca bir şıkkı işaretleyin.)

 

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Rektörlük, dekanlık, bölüm ve diğer birim yöneticileri öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır.

 

 

 

 

 

Yönetim öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Akademik ve idari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.

 

 

 

 

 

Alınan kararlarda öğrencilerin yararı ön planda tutulmaktadır.

 

 

 

 

 

Öğrencileri bilgilendirmeye yönelik iletişim çalışmaları (duyuru, e-posta, web sitesi) yeterlidir.

 

 

 

 

 

Yönetim memnuniyetime yönelik çalışmalar yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 1. ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN HİZMETLER * (Her satırda yalnızca bir şıkkı işaretleyin.)

 

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Yemekhanede sağlanan hizmetler uygundur.

 

 

 

 

 

Dersliklerin fiziksel koşullar uygundur.

 

 

 

 

 

Derslik dışındaki fiziki ortam ve koşullar uygundur.

 

 

 

 

 

Kantin ve kafeteryalarda sağlanan hizmetler uygundur.

 

 

 

 

 

Fiziksel engellilere uygun düzenlemeler yeterlidir.

 

 

 

 

 

Mediko-sosyal imkanlar (sağlık hizmetleri vb.) yeterlidir.

 

 

 

 

 

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun kulüp ve topluluk etkinlikleri yeterlidir.

 

 

 

 

 

Sağlanan sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler yeterlidir.

 

 

 

 

 

Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri uygundur.

 

 

 

 

 

Üniversitenin sağladığı yurt ve barınma olanakları yeterlidir.

 

 

 

 

 

Öğrencilere sunulan bilgisayar ve internet olanakları yeterlidir.

 

 

 

 

 

Ulusal ve uluslararası ofislerin değişim programları kapsamında sağladığı hizmetler uygundur.

 

 

 

 

 

Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetler uygundur.

 

 

 

 

 

Öğrenci işleri otomasyon sisteminin sağladığı hizmetler uygundur.

 

 

 

 

 

Öğrenci işlerinin genel işleyişi ve faaliyetleri uygundur.

 

 

 

 

 

 

 1. EĞİTİM - ÖĞRETİM * (Her satırda yalnızca bir şıkkı işaretleyin.)

 

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir.

 

 

 

 

 

Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir.

 

 

 

 

 

Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır.

 

 

 

 

 

Ders programımızın hedefleri / öğrenme çıktıları açıktır.

 

 

 

 

 

Derslerde öğretim teknolojisi etkili olarak (projeksiyon cihazı, akıllı tahta vb.) kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında önerilmektedir.

 

 

 

 

 

Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

Öğrenci- öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır.

 

 

 

 

 

Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir.

 

 

 

 

 

Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektif davranır.

 

 

 

 

 

Sınav notları ile ilgili itirazlar dikkate alınmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 1. AKADEMİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK * (Her satırda yalnızca bir şıkkı işaretleyin.)

 

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Danışmanım bana gerekli zamanı ayırarak akademik gelişimimi izlemektedir.

 

 

 

 

 

Öğrenci kariyer planlama hizmetleri yeterlidir.

 

 

 

 

 

Belirli aralıklarla öğrencilerle danışmanlık toplantıları yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Oryantasyon (uyum faaliyetleri) faaliyetleri yeterlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bingöl Üniversitesinin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında yapılan faaliyetlerden memnun musunuz?* (Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.)

(   ) Evet

(   ) Hayır

 

 1. Bingöl Üniversitesi öğrencisi olmaktan dolayı genel memnuniyet düzeyiniz nedir?*

(   ) Hiç

(   ) Az

(   ) Orta

(   ) Çok

(   ) Pek çok