Paydaş Listesi

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

 

Paydaş Listesi

Birimimizde paydaş analizi, paydaşların tespiti, önem sırasına göre önceliklerin belirlenip, değerlendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınarak değerlendirilmesi sürecinden oluşmaktadır.

Birimin iç paydaşları;

 • Akademik birimler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü)
 • Akademik personel
 • İdari personel
 • Öğrencilerimizdir.

Birimin dış paydaşları;

 • Mezun Öğrencilerimiz,
 • YÖK,
 • ÖSYM,
 • Bingöl Valiliği,
 • Bingöl Belediye Başkanlığı,
 • Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
 • Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü,
 • Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,
 • Bingöl Altı Nokta Körler Derneği,

 

Birim paydaşlar arasındaki önceliği ise kurumdaki hizmet ve faaliyetlerinden doğrudan olumlu veya olumsuz etkilenebilecek kişiler ve kurumlara göre yapılmaktadır. Paydaş önceliklendirilmesi yapılırken paydaşın birimimizin hangi faaliyeti veya hizmeti ile ilişkili olduğuna, hizmeti etkileme ve hizmetten etkilenme durumuna ve birimimizden beklentilerine göre dikkate alınmaktadır.