Hizmet Başvuru Formu

Bingöl Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü

Hizmet Başvuru Formu

Adı Soyadı:

Bölüm:

E-posta adresi:

Öğrenci Numarası:

Sınıfı:

Telefon numarası

 

Engel Türü (Belgelendirebileceğiniz engel türlerinin hepsini işaretleyebilirsiniz)

 • Görme Engelli
 • Süreğen Hastalıklar
 • İşitme Engelli
 • Otizm/Asperger Sendromu
 • Dil / Konuşma Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Duygusal/Psikolojik
 • Ortopedik Engel
 • Diğer(Lütfen Belirtiniz):

 

 Uygun görüldüğü takdirde hangi uyarlanmalardan yararlanmayı talep ediyorsunuz?

 • Sınıfta Ses Kaydı Yapılması
 • Braille Sınav Materyali
 • Ders Partneri(Aynı sınıfta eğitim gören öğrenci/öğrenciler)
 • Sınıf İçinde Kullanılan Görselin/Tahtanın Fotoğrafının Çekilmesi
 • Alternatif Formatta Ders Materyali (Geniş sayfa, büyük punto vb.)
 • Sınav İçin Yazıcı/Okuyucu
 • Sınav Süre Artırımı (% )
 • Sınıf Değişikliği/Sınıf İçinde Oturma Tercihi
 • Diğer (lütfen belirtiniz):

 

Engel durumunuzun eğitim aldığınız ortamda nasıl kısıtlamalara yol açtığını belirtiniz:

Bu formda belirttiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Talep ettiğim uyarlamalar için engel durumum ile ilgili resmi belgelendirme ( sağlık raporu) yapmam gerektiğini anladım. Makul uyarlamaların, engelli öğrenci birimi koordinatörlüğü tarafından ayrıntılı olarak incelenip, ilgili bölüme/anabilim dalına iletilmesi sonrasında belirleneceğini kabul ediyorum.

Tarih:

İmza: