İLETİŞİM FORMU

İLETİŞİM FORMU

Üniversitemizde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerimizin (fiziksel, işitme, görme ve/veya eğitimlerini etkileyen başka sorunlar) bu anket formunu doldurmaları gerekmektedir. Formlar birimimizce değerlendirilerek, öğrencilerin sorunlarını çözümü için etik ilkelere de uyularak (gizlilik vb) gerekli girişimlerde bulunulacaktır.tespit edilecek olan sorunlara karşı her türlü destek sağlayacaktır.

 

Ekteki formu eksiksiz olarak doldurarak adresine gönderiniz.

 

Adı ve Soyadı:

 

Bölümü:

 

Sınıfı:

 

Tel No:

 

E-posta:

 

Özür Türü:

a)       Fiziksel (açıklayınız)

b)       İşitme

c)       Görme

d)       Diğer:

 

  

SORUNLAR

 

AÇIKLAMALAR /ÖNERİLER

 

1) Yerleşkelerde karşılaşılan sorunlar:

 

 

2) Eğitimle ilgili karşılaşılan sorunlar

 

 

3) Sosyal hayatla ilgili karşılaşılan sorunlar:

 

 

4) Yerleşkelere ulaşım sorunları

 

 

5) Yerleşkeler  içi ulaşım sorunları

 

 

6) Dersliklere ulaşım sorunları

 

 

7) Ders esnasında yaşanan sorunlar

 

 

8) Bilgi ve malzemeye erişim sorunları

 

 

9) Grup çalışmalarına katılım sorunları: 

 

 

10) Sınavlarda yaşanan sorunlar

 

 

 

11) Sosyal ve kültürel etkinliklere katılım ile ilgili sorunlar:

 

Diğer  sorun ve önerileriniz: