Ses Kayıt Taahhütnamesi

Bingöl Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü

Ses Kayıt Taahhütnamesi

  • Öğretimin Elemanın Adı Soyadı:
  • Öğrencinin Adı Soyadı:
  • Öğrencinin Numarası:
  • Dersin Adı ve Kodu:
  • Eğitim Öğretim Yılı ve Dönemi:

 

Temel İlkeler

  • Ses kaydı, ders içinde yalnızca dersi veren öğretim elemanın izni doğrultusunda alınabilir.
  • Ders esnasında engel durumundan ötürü not tutamayan ya da ders notlarını okuyamayan öğrenciler yalnızca kişisel kullanımları için derslerde ses kaydı yapabilirler.
  • Kayıt altına alınan dersler, ilgili öğretim elemanın izni olmaksızın, başka kişi ve platformlarla paylaşılamaz. Öğretim elemanın onayı olmaksızın ve ilgili öğretim elemanı kaynak gösterilmeksizin hiçbir şekilde yayımlanamaz ya da alıntı yapılamaz.
  • Derslerde tutulan ses kayıtları, ilgili dersin öğretim elemanına ve derslere katılan öğrencilere karşı hiçbir şekilde kullanılamaz.

 

Ses kaydı taahhütnamesini okudum ve anladım. Bu derse kayıtlı öğrenci olarak yapacağım her ses kaydı için yukarıdaki belirtilen ilkelere uyacağımı taahhüt ederim.

 

 

Tarih: ... / ... / 20...

İmzası

İmzası

Öğrencinin Adı Soyadı

Öğretim Elemanın Adı Soyadı