YÖK Sıkça Sorulan Sorular

1. Engelli öğrencilere ders muafiyeti uygulanmakta mıdır?
Ders muafiyeti uygulaması bulunmamakta olup, 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
karar uyarınca engelli öğrencilerin başvurmaları halinde öğrenciye varsa başvurdukları dersin
eşdeğerinin verilmesinin sağlanmasına, bunun sağlanamaması durumunda ise ders programının bu
konuda gelişen program ve teknik kullanılarak öğrenciye uyarlanması gerekmektedir.
2. Engelli öğrencilere yatay geçiş ve özel öğrencilik konusunda uygulanan bir ayrıcalık var
mıdır?
Engelli öğrenciler için uygulanmakta olan ayrı bir hüküm bulunmayıp, yurdumuzda bulunan
yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçişler ve özel öğrencilik uygulamaları, 24/04/2010
tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında
Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Konu ile
ilgili olarak ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmanız gerekmektedir.
3. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrenci sayılarına nasıl ulaşabilirim?
Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrenci sayılarına https://istatistik.yok.gov.tr/
internet adresinden ulaşılabilmektedir.
4. ÖSYS’de engelli öğrenci kontenjanı var mıdır?
Yurdumuzda bulunan yükseköğretim kurumlarına giriş, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
2880 sayılı Kanunla değişik 45. maddesinde belirtilen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığınca yapılan sınava katılıp başarılı olunduğu takdirde mümkün olabilmektedir. Öğrenci
Seçme Sınavlarında engellilere yönelik yerleştirmelerde engelli kontenjanı bulunmamaktadır.
Yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları, her yıl hazırlanan "Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yayınlanmakta olup, söz konusu kılavuza http://www.osym.gov.tr/
internet adresinden ulaşarak incelemeniz yararınıza olacaktır.
5. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrencilere herhangi bir burs imkanı
sağlanmakta mıdır?
Kurulumuzca herhangi bir maddi yardım yapılmamaktadır. Konu ile ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşlarınca veya özel kuruluşlarca basın yolu ile verilen burs ilanlarının takip edilmesinde yarar
görülmektedir.
6. Engelli üniversite öğrencisiyim. Durumumla ilgili olarak bana sağlanan kolaylıklar nelerdir?
Yükseköğrenim gören Engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli
tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince, Kurulumuz
tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Engelli Öğrenciler Yönetmeliği” 14.08.2010 tarih
ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikle üniversitenizde kurulan
Engelli Öğrenci Birimi ile görüşmenizde yarar görülmektedir.
7. Yüksek lisans ve doktora programlarında engelli öğrenci kontenjanı var mıdır?
Lisansüstü programlar Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre yürütülmekte olup,
engelli öğrencilere yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.