Yönetim Kurulu

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NO ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI
1 Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ Engelli Öğrenci Birimi Kurul Başkanı  Rektör Yardımcısı
2 Dr.Öğr.Üyesi Yunus BUCUKA Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü  Öğretim Üyesi
3 Dr.Öğr. Üye. Ufuk BARMANPEK Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi  Öğretim Üyesi
4 Dr. Öğr. Üyesi Bilal BALUN Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Öğretim Üyesi
5 Doç.Dr. Hakan İNCİ Ziraat Fakültesi Temsilcisi Öğretim Üyesi
6 Dr.Öğr. Üyesi Hatice COŞKUN İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi Öğretim Üyesi
7 Doç.Dr. Oktay KIZAR  Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Öğretim Üyesi
8 Doç. Dr. Ekrem DARENDELİOĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi Öğretim Üyesi
9 Dr. Öğr. Üyesi Ece Altunbaş ŞAHİN  Genç Meslek Yüksekokulu Temsilcisi Öğretim Üyesi
10 Dr.Öğr.Üyesi Nazlı Pınar ARSLAN Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Temsilcisi
Öğretim Üyesi
11 Ali Rıza KURTARAN  Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanı Daire Başkanı
12 Muhittin TETİK  Öğrenci İşleri Daire Başkanı Daire Başkanı
13 Müslüm AYYILDIZ  Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanı Daire Başkanı